Aalborg Før og Nu 1883

Daniel Høffding Wulff

I 1883 udgav D. H. Wulff en bog om Aalborg Før og Nu, hvor han blandt andet beskrev byens tre klostre. Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var lærer og forfatter. Han … Læs mere

Bisperækken i Aalborg Stift

Biskop Peter Christian Kierkegaard

Biskoppen over Aalborg stift har i kraft af sit embede plads i Aalborg Klosters bestyrelse. Tidligere udgjorde biskoppen og stiftamtmanden klosterets direktion. Nedenfor vises bisperækken i Aalborg stift.