Gotfried Christian Trap, hospitalsforstander 1755-1794

Gotfried Christian Trap blev født i 1728 og døbt den 3. august 1728 i Budolfi kirke, Aalborg. Han var søn af købmand Cort Trap og hustru Talche Hornemann. Fadderne ved dåben var ingen ringere end byens borgmester, magister Henrich Grotum og hans hustru madame Sidsel Popp samt den “høje velbårne” fru stiftamtmand Pentz, seigneur Peder Christensen Holst og seigneur Morten Jensen. [1]

Trap blev student fra latinskolen i Aalborg i 1748 og må have arbejdet med handel som sin far, for han blev kommerceråd den 29. april 1752. [2]

Vignet fra vielsen mellem Gotfried Christian Trap og Sophie Kirstine Jessen i 1752.
Vignet fra den erindring, som “Et patriotisk Fruentimmer” havde fået fremstillet i anledning af Gotfried Christian Traps vielse med Sophie Kirstine Jessen i 1752. Det kgl. Bibliotek.

Vielse 1752

Den 19. april 1752 blev Gotfried Christian Trap gift med Sophie Kirstine Jessen i København. Hun var født den 4. august 1736 som datter af assessor Erik Jessen og hustru Mette Kirstine Trap.

I anledning af vielsen havde et unavngivent “patriotisk Fruentimmer” fået opsat og trykt en erindring på 35 vers til brudeparret, den “hæderlige og vellærde Studiosus” Gotfried Christian Trap og den “dyd- og velædle Jomfrue” Sophie Kirstine Jessen.

Denne interessante udgivelse er bevaret på Det kongelige Bibliotek, der på opfordring i 2022 har digitaliseret og tilgængeliggjort den. Udgivelsen kan downloades som pdf via dette link.

Parret fik fire børn:

 1. Cort Trap født og død i 1755
 2. Erik Jessen Gotfridsen Trap, født 10. august 1756, død 25. april 1804. Consistorialråd. Sognepræst til Ugilt og Tårs.
 3. Cort Gotfredsen Trap, født 1758, døbt 16. september 1758, død 13. august 1832. Rådmand i Aalborg.
 4. Talche Christine Trap, født 1760, døbt 16. september 1760, død 13. august 1832. Gift den 25. oktober 1780 med oberstløjtnant Niels v. Hirschnach, der havde været ved dragonerne i Randers.
Træsnit fra Gotfried Christian Traps vielse med Sophie Kirstine Jessen i 1752
Træsnit fra erindringen i anledning af Gotfried Christian Traps vielse med Sophie Kirstine Jessen i 1752.

Hospitalsforstander i 1755

Efter at hospitalsforstander Johannes Friedenreich Juulson var begravet den 18. april 1755, måtte direktionen finde en ny forstander. Valget faldt på den kun 26-årige kommerceråd Gotfried Christian Trap, der blev godtkendt i stillingen den 6. juni 1755.

23. juni 1755 bragte Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender nyheden:
“Den 6 Junii er Commerceraad Gotfrid Christian Trap, allernaadigst confirmeret at være Hospitals Forstander i Aalborg.” [3]

25. august 1767 oplyste Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger:
“Gottfried Christian Trap, blev Hospitals Forstander 1755 den 6. Junii, og tilforn virkelig Commerce-Raad den 29 April 1752.” [4]

Gotfried Christian Traps underskrift
Gotfried Christian Traps underskrift.
Gengivet efter Kornerup, 1939.

Justitsråd i 1777

Den 20. oktober 1777 blev kommerceråd og hospitalsforstander Gotfried Christian Trap beskikket som justitsråd. [5]

Folketælling 1787

Ved folketællingen for Aalborg i 1787 havde hospitalsforstander Trap en stor husholdning med mange ansatte for at drive hospitalet. Foruden ham selv og hustruen var der den 29-årige hjemmeboende søn, Cort Trap, der var vicerådmand i Aalborg. Hertil kom 11 tjenestefolk:

 • Christen Hvorup, 27 år, fuldmægtig
 • Niels Kierulf, 13 år, dreng
 • Niels Christensen, 30 år, kusk
 • Christen Pedersen, 31 år tjener
 • Christen Christensen, 52 år, gårdskarl
 • Jørgen Christensen, 22 år, tærsker
 • Anne Jørgensdatter, 37 år, 37 år, stuepige
 • Maren Nielsdatter 25 år, kok
 • Barbara Sørensdatter, 30 år, bryggerspige
 • Johanne Michelsdatter, 21 år, bryggerspige
 • Kirsten Simonsdatter, 37 år, bryggerspige.

Gotfried Christian Trap døde i 1794

Justitsråd og hospitalsforstander Gottfried Christian Trap døde i Aalborg den 20. november 1794, 66 år gammel og blev begravet i Budolfi kirke under studeerkammeret. [6]

Den 24. november skrev Traps hustru i avisen:
“At Høiædle og Velbyrdige Hr. Justitsraad Trap i Aalborg, døde sidst 20de November om Eftermiddagen Kl. 4te Slet, bekiendtgiøres herved fraværende Slægt og Venner.
Sophie Trap, Enke af Trap.” [7]

Efter hospitalsforstander Traps død fortsatte hans enke en tid med at lede hospitalet, mens direktionen arbejde på at finde en ny forstander. Det fremgår af avisartikler fra 1794, at Sophie Trap havde købmand Jens Berlin som lavsværge og medunderskriver på aftaler.

Den 5. maj 1795 holdt “Frue Justitsraadinde Trap” auktion over en del af sit indbo. Det fremgår eksempelvis af avisomtaler, at justitsråd og hospitalsforstander Trap havde haft flere ekvipager. På auktionen solgte hans hustru nemlig både en karet, en chaise til fire personer og en stor holstensk vogn med kaleche, fremstillet i Holsten. Dertil kom to hopper og to andre sortbrune hopper, der kunne bruges til både ride- og kørebrug. [8]

Proklamation efter Traps død

Proklamation efter Traps død. Bragt i Jydske Efterretninger og almindelige Stifts Tidender den 24. juli 1795. Fru Trap var da flyttet til Algade ved siden af postgården.

Gotfried Christian Traps efterfølger

Gotfried Christian Traps efterfølger som hospitalsforstander blev Thomas Christian Krog

Fru Trap døde i 1803

Sophie Kirstine Jessen døde 67 år gammel den 3. juli 1803 i Budolfi sogn, Aalborg. Hun blev begravet den 6. juli under studeerkammeret i Budolfi kirke sammen med sin mand. [9]

Kilder

 1. Enesteministerialbog, Aalborg, Budolfi sogn, FVD 1719-1764, opslag 77.
  Gotfried Christian Trap optræder også med efternavnet Cortsen Trap.
 2. “Gottfried Christian Trap, blev Hospitals Forstander 1755 den 6. Junii, og tilforn virkelig Commerce-Raad den 29 April 1752.”
  Kilde: Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. august 1767, s. 1
 3. Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, 23. juni 1755, s. 3
 4. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. august 1767, s. 1
 5. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 1. december 1777, s. 3
 6. Enesteministerialbog, Aalborg, Budolfi sogn, FVD 1765-1802, opslag 225
 7. Jydske Efterretninger og almindelige Stifts-Tidender, 24. november 1794, s. 3
 8. De til Forsendelse med Posten Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og almindelige Stifts-Tidender – 1. maj 1795
 9. Enesteministerialbog, Aalborg, Budolfi sogn, FKVD 1803-1814, opslag 110