Hess-ovnen i læsestuen på Aalborg Kloster

Rundt om på Aalborg Kloster står en lang række historiske genstande, der hver fortæller spændende historier. Historien om to ens og imponerende støbejernsovne bliver her trevlet op.

Hess-ovnen i læsestuen
Ovnen i Aalborg Klosters læsestue er framstillet af Hess i Vejle 1905. Foto: Ole Jespersen.

I klosterets læsestue står en rigt dekoreret støbejernsovn med tilhørende vase på toppen. En identisk ovn står i forstanderboligen. Disse to iøjnefaldende ovne gav inspiration til at dykke lidt ned i deres historie, som viste sig at være ganske interessant. Af de to ovne fremgår følgende få data: C.M. Hess i Vejle, nummer 3 og årstallet 1905.

C.M. Hess Fabrikker A/S var et jernstøberi, der producerede ovne, komfurer, badekar, døre og vinduer m.m. på Grønnegade 18 i Vejle. Virksomheden blev grundlagt af Christian Martin Hess (1851-1929), der 1. april 1876 overtog jernstøber Rasmussens lille støberi (W. Aarups Jernstøberi) i Grønnegade i Vejle.

Jernstøberiet blev udvidet flere gange, og i 1912-1914 blev fabrikken omlagt til elektrisk drift og udvidet med emaljeværk. Fra 1916 og til sin død i 1929 ejede C.M. Hess herregården Haraldskær ved Vejle Ådal.

Hess var især kendt for sine dekorerede ovne, der var så populære, at en anmelder i 1932 skrev:

“Man kan vel næsten sige, at Hess-Brændeovnen blandt Kakkelovne spiller samme Rolle som Fordvognen blandt Automobilerne.”

Kort før virksomhedens 100-års jubilæum lukkede C.M. Hess i 1975. Fabriksbygningerne blev revet ned, og på den store grund byggede kommunen flere nye bygninger. I dag ligger Vejle Bypark, Musikteatret, Vejle Kommunes administrationsbygning og politistation på den tidligere fabriksgrund.

Hess udskriver konkurrence i ovntegninger

Christian Martin Hess. Foto: Juncker Jensen
Christian Martin Hess. Foto: Juncker Jensen. Wikimedia.

I marts 1901 indbød fabrikant C.M. Hess fem dygtige og ansete arkitekter til en konkurrence om tegninger til ovne i tre forskellige stilarter: renæssance, empire og moderne (fri) stil. De indbudte arkitekter var kapaciteter som Thorvald Jørgensen, professor V. Koch, Søren Lembche, Johannes Magdahl-Nielsen og V.J. Mørk-Hansen.

Der var nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af arkitekt L. Clausen, udvalgt af Akademisk Arkitektforening samt ingeniør Vestesen, Aarhus og fabrikant C.M. Hess. Bedømmelsesudvalget fandt frem til følgende vindertegninger: Empire: arkitekt Lemche, Renæssance: professor Koch, Moderne (fri) stil: arkitekt Thorvald Jørgensen. Og her bliver historien om de to klosterovne særlig interessant, for modellen var en af vinderne.

Vejle Stadsarkiv ligger inde med en fin samling af kataloger, prislister mv. fra C.M. Hess. Arkivar Pernille Schou var meget hjælpsom og dykkede ned i arkivalierne. I et udateret katalog fra jernstøberiet fandt hun nøjagtigt samme model som ovnene på Aalborg Kloster. Det viser sig, at modellen er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen og er vinderovnen fra konkurrencen i stilarten “Moderne (fri) stil”.

Thorvald Jørgensens ovn

Arkitekt Thorvald Jørgensen (1867-1946) blev uddannet som tømrer i Århus, herefter gik han på Teknisk selskabs skole i København, hvorfra han dimitteredes 1885. Samme år blev han optaget på Akademiet hvorfra han fik afgang som arkitekt i 1889. Thorvald Jørgensen tegnede mange markante bygninger rundt om i landet, men er absolut mest kendt for at have tegnet det nuværende Christiansborg Slot.

Thorvald Jørgensens ovn fik navnet “Moderne” og kunne fås i tre størrelser (1, 2 og 3). Klostrets ovn er nr. 3 – den største model. Den kunne opvarme 7000-8000 kubikfod (ca. 200-230 kubikmeter) og er forsynet med det “anerkendte, stedsebrændende Daniafyrsted til Kul, Kokes eller en Blanding af begge Dele.”, som det fremgår af kataloget. Kataloget viser også, at ovnen er uden “flutometer” – et apparat til måling af træk i skorstene.

Hvornår og hvordan de to ovne kom til Aalborg Kloster fortaber sig endnu i det uvisse.

Brochure vedrørende Thorvald Jørgens ovn
Illlustration fra Hess’ brochure vedrørende Thorvald Jørgensens ovn. Vejle Stadsarkiv.

Se brochure vedrørende Thorvald Jørgensens ovn

2 kommentarer til “Hess-ovnen i læsestuen på Aalborg Kloster”

  1. Faldt over denne artikel, da jeg søgte efter info om den brændeovn, der står på 1. salen i mit hus. Jeg har samme brændeovn m. tilhørende vase.
    Jeg har model No. 2 ligeledes fra 1905. … tak for lidt baggrundsviden om ovnen.

    Svar
  2. Spændende læsning! Jeg bor på Østerbro og har stadig min gamle ovn nr. 1 fra 1905 (uden vase) stående på sin vante plads i hjørnestuen – ganske vist desværre kun til pynt, da vores skorsten blev lukket af for flere år siden.

    Svar

Skriv en kommentar