Per Fog, klosterforstander 1981-1999

Klosterforstander Per Fog, 1991. Privatfoto.
Per Fog foran Aalborg Kloster, 1991. Privatfoto.

I perioden 1. december 1981 – 1. august 1999 var ingeniør Per Fog klosterforstander i Aalborg Kloster. Han afløste den 73-årige Willy Scheving, der efter knap 30 år på posten stoppede med udgangen af november 1981.

Per Fog var født den 4. juli 1929 på Grundtvigsvej 21 i Nykøbing Sjælland. Han var søn af dommerfuldmægtig, cand. jur. Arne Rohde Fog (født 25. januar 1898) og hustru Else Fog (født Holck den 11. januar 1897). [1]

Faderen, Arne Rohde Fog (1893-1991), var præstesøn fra Espe på Fyn. Han fik sin juridiske embedseksamen i 1917 og var derefter amtsfuldmægtig i Frederiksborg Amt og dommerfuldmægtig i Nykøbing Sjælland. I 1940 blev han udnævnt til dommer i Fjerritslev og 11 år senere i 1951 dommer i Mariager. Dette embede havde han indtil 1963.

Per Fog på Sorø Akademi

Som følge af faderens embeder flyttede familien en del, men sønnen Per havde det meste af sin sin skolegang på Sorø Akademi.

Klassefoto fra Sorø Akademi 1945. Per Fog står i bageste række som nummer to fra højre. Privatfoto.

Murer og ingeniør

Efter skolegangen på Sorø Akademi blev Per Fog udlært murer hos M. Thomsen Støtt & Søn i Aalborg.

I to år var han soldat ved ingeniørtropperne i Randers. Han læste efterfølgende til ingeniør og tog i 1953 eksamen fra Aalborg Husbygningsteknikum.

Under ingeniørstudiet boede Per Fog på Frihedskollegiet, 4. Maj Kollegiet i Aalborg, hvor han i 1951 blev kollegiets første beboer. I tre år var han formand for alumnerådet.

Efter uddannelsen fortsatte Per Fog med bestyrelsesarbejdet i kollegiet. I en lang årrække var han formand for bestyrelsen.

Alumneoptagelse i 4. Maj Kollegiet Aalborg, 1951. Med huer fra venstre Per Fog, Grethe Bøgh, Inger Jensen og Poul Iversen. Privatfoto.
Alumneoptagelse i 4. Maj Kollegiet Aalborg, 1951. Med huer fra venstre Per Fog, Grethe Bøgh, Inger Jensen og Poul Iversen. Privatfoto.

Per Fogs familie og karriere

Den 11. maj 1956 i Mariager Kirke blev ingeniør Per Fog viet til kontorist Winni Elisabeth Magnussen. Hun blev født den 27. juli 1935 i Mariager som datter af togfører Karl Emil Magnussen og hustru Olga Hansen. [2]

I hele sit aktive arbejdsliv var Per Fog beskæftiget i Aalborgs byggebranche. Først var det på eternitfabrikken. Efterfølgende arbejdede han tre år som ingeniør hos M. Thomsen Støtt, men kom i 1959 til ingeniør- og entreprenørfirmaet Berg Bach og Kjeld Egmose, hvor han projekterede firmaets typeskoler. I 1962 oprettede Bach og Egmose en selvstændig salgsafdeling med Per Fog som leder.

I 1983 blev han ansat som ejendomsadministrator i Aalborg Kommune, men kom i 1985 til Monberg og Thorsen og herfra til Forsvarets Bygningstjeneste for senere at blive ejendomsadministrator hos C. W. Obel A/S.

Per Fog udnævnt til klosterforstander

Da klosterforstander Willy Scheving i foråret 1981 havde opsagt sin stilling, blev den opslået ledig i begyndelsen af juni. Til Aalborg Stiftstidende oplyste stiftamtmand Hans Lassen, der var medlem af klosterets direktion, at 25 havde meldt sig som interesserede. En række af disse ville blive indkaldt til personlig samtale. Den nye klosterforstanders arbejdsopgaver var endnu ikke helt fastlagte, for klosteret var i gang med en løbende modernisering, så arbejdsopgaverne skulle tilpasses udviklingen.

Hans Lassen fremhævede, at der ikke længere var den samme nære kontakt mellem forstanderen og klosterets beboere, som der havde været tidligere, hvor man eksempelvis havde fælles køkkener og baderum. Derfor var det ikke længere en plejemor eller plejefar, der var behov for, men en forstander, der skulle tage sig af en række andre opgaver.

I stillingsopslaget havde man bedt interesserede om at henvende sig, så man gennem samtaler med udvalgte kunne få udstukket klosterforstanderens nye opgaver. Forstanderstillingen var ikke en fuldtidsstilling, men som nu fulgte der en attraktiv forstanderbolig med. Hans Lassen oplyste til avisen, at direktionen efter sommerferien ville udpege en ny forstander for Aalborg Kloster. [3]

Den 1. december 1981 tiltrådte den 51-årige Per Fog som forstander for Aalborg Kloster. Klosterbestyrelsen havde udvalgt ham blandt 25 ansøgere, og Justitsministeriet havde godkendt indstillingen. Per Fog var på dette tidspunkt afdelingsingeniør hos Bach og Egmose.

Aalborg Kloster set fra luften 1990. Foto i Per Fogs arkiv.
Aalborg Kloster set fra luften 1990. Foto i Per Fogs arkiv.

Som altid, når en ny klosterforstander er tiltrådt, er der begyndt en ny æra. Med Per og Winnie Fog tiltræden blev klosteret snart åbnet mere mod det omgivende samfund. Antallet af rundvisninger i klosteret blev øget i samarbejde med Turistforeningen, og Per Fog, der var en fremragende tegner og maler, fremstillede en serie postkort med klostermotiver, der kunne sælges til fordel for klosteret.

Med forstanderskiftet skete der også ændringer i klostrets hverdage og festdage. Winni og Per Fog indførte blandt andet den hyggelig tradition, at samtlige klosterbeboere bliver inviteret til julegløgg i forstanderens store, julepyntede lejlighed. Det er en tradition, som de efterfølgende forstanderpar har videreført. Det var også i Fogs tid, at traditionen med fælles nytårsaftner for de beboere, der ikke har andre traditioner, blev indført.

Af større projekter kan nævnes, at Winni og Per Fog i samarbejde med museumsinspektør Jan Kock fra Aalborg Historiske Museum fik ombygget og indrettet klosterets gamle vaskehus til et fint klostermuseum og at klosterets kalkmalerier gennemgik en tiltrængt konservering. Men det største projekt i Fogs tid var nok, at de fleste af klosterets store tage blev udskiftet i perioden 1996-98.

I perioden 1984-96 var den bygningskyndige Per Fog valgt som kirkeværge for Budolfi kirke.

Byggemøde 1996 i forbindelse med tagprojekt i Aalborg Kloster. Fra venstre arkitekt Ole Knudsen, klosterportner Niels Franck, klosterforstander Per Fog samt Per Mellergaard fra formaet Nielsen og Brostrøm. Privatfoto.
Byggemøde 1996 i forbindelse med tagprojekt i Aalborg Kloster. Fra venstre arkitekt Ole Knudsen, klosterportner Niels Franck, klosterforstander Per Fog samt Per Mellergaard fra firmaet Nielsen og Brostrøm. Foto i Per Fogs arkiv.
Forstanderparret Per og Winni Fog, 1. januar 1990. Privatfoto.
Forstanderparret Per og Winni Fog i Priorstuen 1. januar 1990. Foto i Per Fogs arkiv.
Et af de helt store renoveringsprojekter i Per Fogs tid som klosterforstander var renovering af de store tage. Foto: Per Fog.
Et af de helt store renoveringsprojekter i Per Fogs tid som klosterforstander var renovering af klosterets store tage i 1996-98. Foto: Per Fog.
I Fogs tid som forstander blev Aalborg Klosters gamle vaskehus bygget om og indrettet til klostermuseum. Foto: Per Fog.
I Fogs tid som forstander blev Aalborg Klosters gamle vaskehus bygget om og indrettet til klostermuseum. Foto: Per Fog, 1984.

Farvel til klosterpar

I 1999 fyldte Per Fog 70 år og stoppede som klosterforstander. Den 12. august 1999 skrev Aalborg Stiftstidende:

“Med munkenes gamle, hvælvede spisesal som en stemningsfuld ramme sagde forstanderparret Winni og Per Fog i går farvel efter 18 år på Aalborg Kloster.

Afskedsreceptionen samlede cirka 100 gæster, som tilsammen medbragte masser af gaver og en lang række taler. Blandt gaverne var en træskål, som utvivlsomt kan bringe klosterminderne frem hos det nu forhenværende forstanderpar: Skålen er lavet af en ven og fremstillet af træ fra et elmetræ, der for et års tid siden blev fældet i munkenes gård ud mod Latinergyden.

Med til receptionen var også det nye forstanderpar Jens Schulz og Charlotte Fogtmann, som 1. august overtog hvervet og den tilhørende 250 kvadratmeter store klosterlejlighed. Winni og Per Fogs farvel skyldes, at Per Fog i sidste måned fyldte 70 år og dermed faldt for aldersgrænsen. Parret er flyttet til en lejlighed i Danmarksgade.”

Aalborg Stiftstidende, 12. august 1999
Forstanderparret Winni og Per Fog 1993. Foto i Per Fogs arkiv.
Forstanderparret Winni og Per Fog 1993. Foto i Per Fogs arkiv.

Per Fogs 80-års fødselsdag

Den 3. juli 2009 skrev Aalborg Stiftstidende:

“Per Fog, Danmarksgade 25, 1.tv. Aalborg, fylder søndag 80 år.
Per Fog er født i Nykøbing Sjælland og havde sin skolegang på Sorø Akademi. Som ung kom han i murerlære i Aalborg og blev senere ingeniør. Han har arbejdet i byggebranchen i hele sit aktive arbejdsliv i Aalborg.

Som pensionist nyder han at have tid til fritidsinteresser, der bl.a. er medlemskab af Lions Club Aalborg Budolfi, tennis og bridge, og akvarelmaling.
I 18 år var Per Fog og hans hustru forstanderpar på Aalborg Kloster. Nu koncentrerer han sig om sit job som formand for 4. Maj Kollegiet i Aalborg, hvor han også selv har boet som ung, da han i 1950 flyttede ind med kollegiets første alumnehold.” [4]

Per Fog døde i 2016

Per Fog døde 87 år gammel den 22. marts 2016 i Aalborg og blev bisat på Almenkirkegården.

Dødsannonce om Per Fog i Nordjyske Stiftstidende, 30. marts 2016, s. 49
Nordjyske Stiftstidende, 30. marts 2016, s. 49
Per Fog er bisat på Almenkirkegården i Aalborg. Foto: Ole Jespersen.
Per Fog er bisat på Almenkirkegården i Aalborg. Foto: Ole Jespersen.

Kilder

  1. Arkivalieronline, Kontraministerialbog, Nykøbing Sjælland sogn, FK 1922-1931, opslag 65, nr. 16
  2. Arkivalieronline, Kontraministerialbog, Mariager sogn, FKVD 1951-1963, opslag 122
  3. Aalborg Stiftstidende, 19. juni 1981, s. 14
  4. Nordjyske Stiftstidende, 3. juli 2009, side 14, navne

Se liste over forstandere og priorer i Aalborg Kloster