Arkitekturfotograf Kristian Hude i Aalborg Kloster 1910

I 1910 besøgte den danske arkitekturfotograf Kristian Hude Aalborg Stiftshospital (Aalborg Kloster). Det var på en tur, hvor han også fotograferede Jens Bangs Stenhus, Budolfi Kirke, Hotel Phønix og flere andre af byens kendte bygningsværker.

Kristian Hude 1918
Kristian Hude 1918. Foto: Wikimedia.

Kristian Hude

Kristian Ludvig von der Hude (1864-1929) var en dansk fotograf, der arbejdede som omrejsende arkitekturfotograf. Han blev student fra Roskilde katedralskole i 1881, tog filosofikum og studerede nordisk filologi i et par år, men stoppede med studiet og blev privatlærer.

Først var Kristian Hude lærer på Bornholm, derefter 1894–96 på Brødebækgård under Gisselfeld og 1896–97 i Lorup nær Sorø. Hude så egnenes smukke kirker og begyndte at fotografere dem.

Fra begyndelsen af 1892 anmeldte Hude eneret på sine fotooptagelser og besluttede at blive arkitektur- og kunstfotograf. Efter to års læretid hos den anerkendte fotograf Peter Elfelt i København bosatte han sig 1899 som fotograf, cand.phil. i sin barndomsby Roskilde.

Hude optog både eksteriører og interiører over hele Danmark. Fra 1919 var han på finansloven med en årlig sum på 800 kr. mod at han senest ved sin død skulle overlade sine godt 6.000 negativer til Nationalmuseet.

Kristian Hudes billeder fra Aalborg Kloster

Portfløjen i Aalborg Kloster set fra klostergården. Foto Kristian Hude, 1910.
Portfløjen i Aalborg Kloster set fra klostergården, 1910. Billedet viser den nyistandsatte bygning med nye planter i bedene. Foto Kristian Hude. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Refektoriet i Aalborg Kloster 1910. Foto: Kristian Hude.
Refektoriet i Aalborg Kloster 1910. Foto: Kristian Hude. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Munkegangen i Aalborg Kloster 1910. Foto: Kristian Hude.
Munkegangen i Aalborg Kloster 1910. Foto: Kristian Hude. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Sakristiet i Aalborg Kloster 1910. Foto: Kristian Hude.
Sakristiet i Aalborg Kloster. Foto: Kristian Hude. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Klosterhaven i Aalborg Kloster 1910. Billedet er interessant, idet det viser den nyanlagte have efter arkitekt Hack Hampmann og landskabsgartner Edv. Glæsels omlægning af haven et par år tidligere. Foto: Kristian Hude.
Klosterhaven i Aalborg Kloster 1910. Billedet er interessant, idet det viser den nyanlagte have efter arkitekt Hack Kampmann og landskabsgartner Edvard Glæsels omlægning af haven et par år tidligere. Foto: Kristian Hude. Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Se bygningerne i dag på kort over Aalborg Kloster.