Aalborg Før og Nu 1883

Daniel Høffding Wulff

I 1883 udgav D. H. Wulff en bog om Aalborg Før og Nu, hvor han blandt andet beskrev byens tre klostre. Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var lærer og forfatter. Han … Læs mere

Nicolai Jonges danmarksbeskrivelse 1777

Nicolai Jonges kort over kongeriget Danmark. Koloreret kobberstik, 1759.

Den danske præst og forfatter Nicolai Jonge (1727-89) skrev især om geografiske emner. I 1777 udgav han Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse – en udførlig beskrivelse af landet og de lokale … Læs mere

Bisperækken i Aalborg Stift

Biskop Peter Christian Kierkegaard

Biskoppen over Aalborg stift har i kraft af sit embede plads i Aalborg Klosters bestyrelse. Tidligere udgjorde biskoppen og stiftamtmanden klosterets direktion. Nedenfor vises bisperækken i Aalborg stift.

Stiftamtmænd over Aalborg stift

Stiftamtmand Johan Henrich Ahnfeldt

Frem til 1. juli 2020 var stiftamtmanden over Aalborg stift en del af Aalborg Klosters bestyrelse. Tidligere udgjorde stiftamtmanden og biskoppen over Aalborg stift klosterets direktion. Nedenfor vises listen over stiftamtmænd i Aalborg.