Stiftamtmænd over Aalborg stift

Frem til 1. juli 2020 var stiftamtmanden over Aalborg stift en del af Aalborg Klosters bestyrelse. Tidligere udgjorde stiftamtmanden og biskoppen over Aalborg stift klosterets direktion. Nedenfor vises listen over stiftamtmænd i Aalborg.

Kaj Lykke til Rantzausholm (1625-1699)
1657-1661: Lensmand over Aalborg slot og len.

Ove Juul til Lundbæk (1615-1686)
12- september 1661 – 1. maj 1669: Kancelliråd og assessor i Kancellikollegiet med administration over Aalborghus og Mariager Kloster len med gejstlig og verdslig jurisdiktion.

Peder Charisius til Palstrup (1608-1685)
1. maj 1669 – 26. maj 1671: Amtmand over Aalborghus amt og inspektionshavende over Aastrup og Sejlstrup, Dronningborg og Mariager amter med gejstlig og verdslig jurisdiktion.

Enevold Parsberg til Pallesbjerg og Jerned (ca. 1624-1680)
26. maj 1671 – 1680: Stiftsbefalingsmand i Aalborg stift og amtmand over Aalborghus amt.

Sten Hohendorff (Hondorf) til Rønneholm og Førslevgaard (1625-1687)
1680 – 4. februar 1687: Stiftsbefalingsmand i Aalborg stift og amtmand over Aalborghus amt.

Stiftamtmænd i 1700-tallet

Henning Meyercrone til Vennergaard (1645-1707)
5. februar 1687 – 28. juli 1707: Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus amt.

Peder Rodsten til Marselisborg og Rodstenseje, friherre (1662-1714)
29. august 1707 – 21. juli 1712: Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus amt.

Rudolf von Gersdorff, friherre (1660-1729)
9. august 1712 – 1. juni 1719: Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus amt.

Gotfred v. Pentz til Urup (1672-1726)
1. juni 1719 – 19. februar 1726: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Christian Reitzer (1665-1736)
28. juni 1726 – 28. oktober 1730: Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Claus Reventlov til Osterrade i Cluvensieck (1693-1758)
28. oktober 1730 – 1. marts 1736: Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Jørgen Bille til Ellinggaard og Jungetgaard (1672-1736)
1. marts 1736 – 13. marts 1736 (død): Stiftsbefalingsmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus m.fl. amter.

Iver Holck, friherre (1701-1781)
9. april 1736 – 14. marts 1773: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Adolf Sigfried v. d. Osten Greve (1726-1797)
15. marts 1773 – 27. april 1781: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Theodosius v. Levetzau (1742-1817)
27. april 1781 – 4. september 1793: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter.

Stiftamtmænd i 1800-tallet

Ditlev Pentz til Rantzausgave og Fjellebro (1744-1821)
4. september 1793 – 31. december 1815: Stiftamtmand over Aalborg Stift og amtmand over Aalborghus amt.

Frederik Moltke (1754-1836)
1. januar 1816 – 27. juli 1824: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Ehrenreich Christoffer Ludvig Moltke Greve (1790-1864)
21. september 1824 – 1. oktober 1828: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Johan Carl Thuerecht Castenschiold til Staarupgaard (1787-1844)
1. oktober 1828 – 19. juli 1836: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Lorens Angel Krieger (1797-1838)
24. september 1836 (tiltrådte i juni 1837) – 4- maj 1838: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Christian Albrecht Bluhme (1794-1866)
15. september 1838 – 1. marts 1843: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Frederik Ferdinand Tillisch (1801-1889)
23. marts 1843 – 31. december 1845: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Harald August Hoppe til Vorgaard (1814-1846)
11. september 1844 – 9. oktober 1846: Konstitueret stiftamtmand og amtmand.

Eugenius Sofus Ernst v. Heltzen (1818-1898)
12. oktober 1846 – 30. juni 1847: Konstitueret stiftamtmand og amtmand

Christian Ludwig Stemann (1791-1857)
5. februar 1847 – 3. maj 1856: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt. Han ejede fra 1855 St. Restrup ved Aalborg.

Frederik Christian Emil Dahlstrøm (1815-1886)
1. juni 1856 – 1. oktober 1886: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Edvard Johan Wahl (1831-1899)
1. oktober 1886 – 26. marts 1899: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Stiftamtmænd i 1900-tallet

Johan Heinrich Ahnfeldt (1851-1905)
1. april 1899 – 27. februar 1905: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt. Død i Aalborg 1905.

Charles Brun (1866-1919)
27. september 1905 – 12. oktober 1908: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Waldemar Theodor Henry Oxholm (1868-1945)
Oktober 1908 – oktober 1909: Konstitueret som stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Charles Brun (1866-1919)
1. september 1909 – 28. januar 1919: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Carl Otto Bache (1867-1930)
10. februar 1919 – 28. december 1930: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt. Død 1930.

Jørgen Alexander Berner (1886-1967)
1. februar 1931 – 31. maj 1952: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Axel Lorck-Madsen (1904-1968)
1. juni 1952 – 1964: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Jens Andreas Lorck (1912-1977)
1. april 1964 – 7. juni 1977: Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt.

Johan Friedrich Erichsen (1927-2001)
Født 13. oktober 1927 på Frederiksberg. Søn af konsul, grosserer Johan Friederich Erichsen og hustru Karen Margrethe, f. Kjær. Cand. jur. 1954. Sekretær og kontorchef i Indenrigsministeriet. Konstitueret stiftamtmand i Aalborg stift og amtmand i Nordjyllands amt 1. august 1977 – 30. oktober 1979. Statsamtmand i Bornholms Statsamt 1985-1997. Død 13. januar 2001 i Holte.

Hans Jacob Lassen (1926-2011)
Født 16. august 1926 i Gevninge nær Roskilde. Søn af Hans Kristian Otto Lassen og Signe Skovgaard. Student fra Frederiksborg Gymnasium 1945. Juridisk embedseksamen 1953. Herefter ansat som sekretær i Grønlandsdepartementet under Statsministeriet. Fuldmægtig hos landshøvdingen over Grønland 1956-58. Ministersekretær 1959-64. Fuldmægtig og kontorchef i Ministeriet for Grønland 1964-1973. Landshøvding over Grønland 1973 til 1979, hvor Grønland fik hjemmestyre. Statsamtmand i Nordjyllands amt og stiftamtmand over Aalborg stift 1. august 1979 – 1996. Kammerherre 1. januar 1997. Hans J. Lassen havde embedsbolig på Aalborghus slot og var den sidste stiftamtmand, der bar uniform i Aalborg Stift. Var barnebarn af maleren Joakim Skovgaard. Død 8. december 2011 i Aalborg.

Stiftamtmænd i 2000-tallet

Claus Henrik Rosholm (1945-)
Født 14. juni 1945 i Randers. Søn af rektor Gunner Rosholm og lærer Ruth Rosholm, f. Widding. Student fra Randers Statsskole 1965. Cand. jur. fra Aarhus Universitet 1972. Sekretær i Justitsministeriet 1973. Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand 1974. Fuldmægtig i Justitsministeriet 1976. Kontorchef i Justitsministeriet 1981. Direktør i Civilretsdirektoratet 1988-96. Statsamtmand i Nordjyllands Amt 1996-2006 og stiftamtmand over Aalborg Stift fra 1996. Direktør i Statsforvaltningen Nordjylland 2007. Stiftamtmand over Viborg Stift 2007.

Leif Sondrup (1952-)
Født 19. april 1952 i Skovly, Tårs sogn, Hjørring amt. Søn af mejerist Christian Nielsen og hustru Margrethe Nielsen. Nysproglig student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars 1972. Juridisk embedseksamen 1978. Ansat i Arbejdsministeriet 1978-82. Ansat i Socialministeriet 1982-2003. Direktør i Servicestyrelsen 2003-06. Direktør for Helse 2006-08. Afdelingschef i Velfærdsministeriet 1. februar – 31. august 2008. Statsforvaltningsdirektør og stiftamtmand over Aalborg stift 1. september 2008 – 30. juni 2013. Leder af Folkekirkens Familiestøtte 2016-2020.