Svendeprøve som karetmager

Allerede i begyndelsen af karetmagerlæretiden på Hjerl Hede havde mesterforeningen S.K.A.D. og læremester John Nielsen fastlagt, at min svendeprøve skulle bestå af et luksushjul med 14 eger, ligesom svendeprøven også tidligere kunne være for karetmagerne. Svendestykket skulle også som tidligere laves inden for 48 arbejdstimer.

Ud over fremstilling af hjulet skulle jeg også inden for den normerede tid tegne svendestykket og fremstille en målfast ridsestok, så hjulets mål kunne kontrolleres ved hjælp af ridsestokken.

Samarbejde med S.K.A.D.

Ole Jespersens svendeprøve
Sponsorer, skuemestre, lærling og direktør for Hjerl Hede. Fra venstre ses Janni Kjær, Erik Palm Greisen, Erik Frydenlund Jensen, Ole Jespersen, Allan Graugaard, Heine Frederiksen, Per Roswall og Poul Buskov.

Den gamle karetmagermesterforening blev for mange år siden slået sammen med autoopretterne. Denne forening er videreført og eksisterer nu som S.K.A.D. “Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark”. S.K.A.D. var fra begyndelsen med som rådgivere i karetmagerprojektet, og foreningen påtog sig at deltage med skuemestre og udstede svendebrev.

Der blev nedsat en svendeprøvekommission bestående af:

Per Roswall, formand for S.K.A.D.
Allan Graugaard, medlem af S.K.A.D. og tidligere skuemester
Karetmager Heine Frederiksen, Slesvigske Vognsamling
Trædrejer og faglærer Erik Frydenlund Jensen, Skive Tekniske Skole.

Karetmagersvendeprøven i 2006

Skuemestre bedømmer Ole Jespersens vognhjul
Skuemestrene bedømmer mit svendestykke.

Tirsdag den 17. oktober 2006 oprandt så den store dag, hvor mit svendestykke skulle bedømmes på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Jeg var selv godt tilfreds med resultatet, men meget spændt på hvordan det ville blive bedømt. Da jeg var til svendeprøve som maskinsnedker fik jeg bronzemedalje for mit arbejde, så jeg håbede på et godt resutat.

Skuemestrene trådte sammen kl. 11.00, og kl. 12.00 var sponsorer, ældre karetmagere, venner af huset og min familie indbudt til frokost. Kl. 13.30 var der så indbudt til pressemøde, og først her blev resultatet fremlagt af formanden for skuemestrene, Per Roswald. Det var derfor en spændt lærling, der måtte vente flere timer på resultatet.

Skuemestrene havde bedømt svendestykket efter den gamle 12-skala, som tidligere blev anvendt ved karetmagersvendeprøver. Skuemestrene skulle bedømme den anvendte tid, tegningen og den faglige udførelse af hjulet. Det gav følgende karakterer:

Anvendt tid: 12
Tegning: 10
Hjulet: 11
I alt 33 point ud af 36 mulige.

Overrækkelse af svendebrev
Per Roswall, formand for S.K.A.D. overrækker mit svendebrev.

Jeg var meget tilfreds med resultatet, der gav en bronzemedalje. S.K.A.D. havde i foreningens arkiv fundet et originalt svendebrev, som blev overrakt til mig. Det var skønt, at også denne del kunne blive så autentisk som muligt.

Jeg blev indbudt til S.K.A.D.’s efterårsmøde og middag den 30. oktober på Aarslev Kro, og her viste det sig, at foreningen også i arkivet havde fundet en original bronzemedalje med æske, som blev overrakt til mig.

Det var en stor oplevelse at deltage i årsmødet og ikke mindst at få den originale bronzemedalje overrakt. Mange af mødedeltagerne var selv ældre karetmager- og karosseribyggere og ville gerne have en snak og fortælle om deres læretid og erfaring. Så det blev en rigtig dejlig aften, som jeg altid vil mindes med glæde.

Læs mere om karetmagerlæretiden via linket her

Karetmager Ole Jespersens svendebrev
Mit karetmagersvendebrev, som blev overrakt ved svendeprøven på Hjerl Hedes Frilandsmuseum i 2006.